Rydym yn chwilio am Reolwr Cyffredinol

Bydd y swydd newydd hon yn cefnogi’r Prif Weithredwr, ac yn adrodd yn ôl iddi hi; bydd hefyd yn helpu i siapio a datblygu’r cwmni, gan arwain ar bob agwedd o’r gwaith rheoli gweithredol, yn cynnwys gweinyddu, rheoli cyllid a chydymffurfio â pholisi.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o Uwch-dîm Rheoli fydd yn cynnwys y Prif Weithredwr, y Cyfarwyddwr Artistig a’r Rheolwr CyfRydym yn chwilio am Reolwr Cyffredinolfredinol. Mae hwn yn gyfle cyffrous i chwarae rhan allweddol mewn sefydliad bychan lle mae’r swyddogaethau artistig a gweinyddol wedi eu hintegreiddio’n llwyr. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad perthnasol mewn rôl debyg ar lefel uchel, a hynny’n ddelfrydol ym maes y celfyddydau. Rydym yn chwilio am rywun fydd yn dangos ymrwymiad gwrioneddol i’r math o waith rydym yn ei wneud, ac sy’n hapus i weithio mewn amgylchedd cwmni bychan a hynod brysur.

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd

CYLCHLYTHYR

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr