Rydym yn chwilio am Weinyddwr Artistig / Rheolwr Cwmni

Mae’r swydd yn cyfuno swyddogaethau Gweinyddwr Artistig (yn gweithio o swyddfa MTW yng Nghaerdydd), a Rheolwr Cwmni ar gyfer gwaith y cwmni pan fo ar daith.

Mae’n cynnig cyfle cyffrous i chwarae rôl ganolog mewn sefydliad bychan lle mae’r swyddogaethau artistig a gweinyddol wedi eu hintegreiddio’n llwyr. Rydym yn chwilio am rywun a fydd yn dangos ymrwymiad gwirioneddol i’r math o waith rydym yn ei wneud, ac sy’n hapus i weithio mewn amgylchedd cwmni bychan a hynod brysur. Mae’r swydd yn debygol o weddu i rywun sy’n annibynnol ac yn hunanddibynnol, sy’n mwynhau amrywiaeth, sy’n abl i deithio ac sydd â diddordeb mewn deall sut mae sefydliad celfyddydol bychan ac uchelgeisiol yn gweithio.

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd

CYLCHLYTHYR

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr