Mae Music Theatre Wales yn chwilio am Grewyr Cerddoriaeth ar gyfer Prosiect Ymgynghorol i Bobl Ifanc

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Dydd Llun 11eg Tachwedd 2019, 12pm

Ffi

£1600 ynghyd â threuliau teithio

Lleoliad

Un swydd – Yr Wyddgrug, gogledd Cymru
Un swydd – Casnewydd, de Cymru

Manylion Swydd

Mae Music Theatre Wales ar fin ymgymryd â maes newydd o waith. Fel cwmni a chanddo hanes cryf o ddefnyddio opera fodern i adrodd straeon, rydym yn anelu at gysylltu â chynulleidfaoedd yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol, a’u herio trwy archwilio syniadau a materion sy’n berthnasol yn ein byd ni heddiw.

Gyda chymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru, bydd MTW yn lansio ei Ymgynghoriad Creadigol cyntaf gyda phobl ifanc mewn dau gyfnod preswyl; un yn Yr Wyddgrug (gogledd Cymru) ac un yng Nghasnewydd (de Cymru). Rydym yn gwybod y gallai – ac y dylai – pobl ifanc fod yn rhan holl bwysig o’n cynulleidfaoedd yn y dyfodol, ac rydym yn croesawu eu mewnbwn ar y ffordd rydym yn datblygu ein gwaith.

Mae’r cyfnodau preswyl yn cael eu hadeiladu o gwmpas ein waith newydd, Denis & Katya gan Philip Venables a Ted Huffman, sy’n archwilio sut rydyn ni’n siapio ac yn rhannu straeon yn yr oes hon lle mae’r cyfryngau cymdeithasol ar gael 24/7.

Bydd y cyfnodau preswyl yn rhedeg o ganol Chwefror hyd ddechrau Ebrill 2020.

Bydd y Crewyr Cerddoriaeth yn

  • Cyd-gyflwyno 6 o sesiynau wythnosol 2–3 awr o hyd gyda Phrif Hwylusydd sy’n arbenigo ar fyd y theatr
  • Mynychu un perfformiad o waith MTW, Denis & Katya, gyda’r grŵp
  • Cefnogi pobl ifanc drwy gydol y prosiect wrth iddynt greu cerddoriaeth
  • Cynllunio a gwerthuso gyda’r Prif Hwylusydd a’r Cynhyrchydd Ymgynghorol
  • Rhaid cael peth profiad fel hwylusydd yn gweithio gyda phobl ifanc.
  • Rhaid gallu darparu tystysgrif gyfredol Gwiriad DBS Gwell yn y Gweithlu.
  • Rydym yn awyddus i chwilio am Grewyr Cerddoriaeth sy’n Gymry Cymraeg yn y ddau leoliad.
  • Byddai’n ddymunol cael defnydd o gludiant fel bo angen.

Gwybodaeth Ychwanegol

Trwy ddefnyddio’r term Crëwr Cerddoriaeth, rydym yn golygu unrhyw un sy’n creu/cyfansoddi cerddoriaeth i ennill eu bywoliaeth. Ein bwriad yw ehangu’r casgliad o gerddorion rydym yn gweithio gyda hwy, a byddem yn croesawu ymateb gan unigolion sy’n gweithio ar draws pob genre o gerddoriaeth ac na fyddai o bosib wedi ystyried gweithio gyda chwmni opera.

Ni ddisgwylir y bydd y bobl ifanc wedi cael unrhyw hyfforddiant cerddorol, felly bydd y gerddoriaeth yn cael ei chreu’n ddigidol yn hytrach nag yn offerynnol.

Sut i Wneud Cais

Gofynnir i chi anfon copi o’ch CV, ynghyd â llythyr atodol byr yn esbonio pam fod y prosiect hwn yn swnio’n gyffrous i chi, ac unrhyw brofiad perthnasol y gallwch ei gynnig. Dylech hefyd gynnwys dolenni at ddau ddarn o gerddoriaeth lle roeddech chi yn brif gyfansoddwr – ond peidiwch â phoeni am ansawdd y recordiad; bydd sain glir o gamera/meicroffon ffôn symudol yn gwbl dderbyniol.

Dylid anfon ceisiadau at Michael McCarthy: michael@musictheatre.wales gan ddefnyddio’r pennawd ‘Ymgynghoriad Creadigol’, i gyrraedd erbyn dydd Llun 11eg Tachwedd 2019, 12pm.

CYLCHLYTHYR

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr