EIN STORI

Ffordd o ddweud stori drwy gerddoriaeth yw Opera. Mae ein gwaith yn parhau gyda thraddodiad gwych opera’r 400 mlynedd diwethaf, ond ei nod hefyd yw ei herio a’i drawsffurfio drwy chwilota syniadau newydd ac adrodd hanesion newydd mewn ffyrdd eofn a dychmygus.

Ein dymuniad yw gweld opera’n ymglymu â chynulleidfaoedd ac yn eu herio. Rydym am ysgogi a chyfathrebu syniadau, meddyliau a theimladau newydd, ac yn naturiol felly, ail-ddychmygwn yr hyn all opera ei wneud a’i gynnig yn barhaus. Yn y modd hwn gallwn ei gadw’n ffurf gelfyddydol wirioneddol gyfoes a deiamig. Dyma yw ein nod.

Eight Songs for a Mad King

Greek

HANES

Wedi’i leoli yng Nhaerdydd, Cwmni Opera cyfoes mwyaf blaengar y Deyrnas Gyfunol yw Music Theatre Wales. Drwy gomisiynu cyfansoddwyr ac awduron rhagorol, datblygu’r bobl fyd yn creu operau’r dyfodol a chyflwyno gweithiau gan gyfansoddwyr cyfoes pwysica’r byd, llwyddwn i gyflenwi opera newydd cyffrous i gynuleidfaoedd ar draws Cymru, y DG ac yn ryngwladol.

Ers 1988 mae MTW wedi creu dros 30 o gynhyrchiadau ac wedi cyflwyno 15 premiere byd eang. Mae gyda ni raglan sefydliedig i helpu meithrin cyfansoddwyr opera newyd ac rydym wedi creu cynhyrchiadau gydag ystod eang o bartneriaid gan gynnwys Opera National du Rhin yn Strasbourg, Gŵyl Berlin, Opera Vest yn Norwy, Banff Centre yng Nghanada, Theatr Brycheiniog yn Aberhonddu, Haarlem Theatre yn yr iseldiroedd, Treffpunkt yn Stuttgart, Theater Magdeburg yn yr Almaen, Scottish Opera a’r Royal Opera House, Covent Garden.

Ghost Patrol

Yn noson wobrwyo Thaeatr TMA 2011 enillodd ein cynhyrchiad o Greek gan Mark-Anthony Turnage, wobr Cyflawniad Eithriadol mewn Opera. Ym mis Mawrth 2013, enillodd Ghost Patrol gan Stuart MacRae Wobr y South Bank Sky Arts am opera ac fel rhan o sioe ddwbl gyda In the Locked Room gan Huw Watkins, fe gafodd ei enwebu am wobr Olivier am Gyflawniad Eithriadol mewn Opera.

Enillodd ein Cyfarwyddwr Artistig, Michael McCarthy wobr y Cyfarwyddwr Gorau yng Ngwobrau Tehatr Cymru 2015 am ei gynhyrchiad o The Trial, ac fe gafodd cyd-sylfaenwyr MTW – sef Michael McCarthy a Michael Rafferty eu hanrhydeddu gydag MBE yr un yn Anrhydeddau Flwyddyn Newydd 2016 y Frenhines.

Cafodd MTW ei recordio ar CD a’i ddarlledu a radio’r BBC, aac mae nifer o gynhyrchiadau wedi teithio’n rhygnwladol. Ym mis Ebrill 2017, caiff The Golden Dragon will ei lwyfannu yng Ngwyl Cerddoriaeth Ryngwladol Tongyeong yh Ne Corea ac fe gaiff The Trial ei weld yn Opera Theatre St Louis fel rhan o’i ddangosiad cyntaf yn yr UDA.

The Devil Inside

CEFNOGWCH NI

31 mlynedd yn ôl, pan ddaeth Music Theatre Wales i fodolaeth, roedd ein gweledigaeth yn un syml: i gomisiynu a pherfformio opera newydd, gan y cyfansoddwyr ac awduron mwyaf talentog a chyffrous sydd yn mynd ar daith ac yn gweithio yng Nghymru, y DG ac Ewrop.

32 o gynhyrchiadau a 15 o gomisiynau’n ddiweddarach ac rydym yma o hyd, ac wedi llwyddo ar nifer o lefelau. Ond mae yna gatalog o waith i ddod eto, a does dim pylu ar ein huchelgais.

Rydym yn parhau i gael ein hysbrydoli gan ragoriaeth y cyfansoddwyr a’r awduron y cawsom y fraint o weithio â nhw a chyda phawb arall sydd wedi cyfrannu gymaint tuag at ein llwyddiant.

Heb gefnogaeth gan yr Ymdiredolaethau, Sefydliadau ac Unigolion, ni fyddai modd in ni wneud yr hyn a wnawn.

Os hoffech fwy o wybodaeth ynglŷn â sut gallech gefnogi Music Theatre Wales, byddwch cystal â danfon email at ein Prif Weithredwr, Carole Strachan, carole@musictheatre.wales

The Golden Dragon

NODDWYR

Mae Music Theatre Wales yn gleient refeniw o Gyngor Celfyddydau Cymru, ac mae’n derbyn arian ar gyfer mynd ar daith gan Gyngor Celfyddydau Lloegr ac mae’n cydnabod gyda diolch y gefnogaeth mae’n ei gael gan noddwyr preifat sydd wedi ein cefnogi mor hael dros y blynyddoedd diweddaraf.

Rydym yn fwyaf diolchgar i’r ymddiriedolaethau a’r unigolion canlynol am eu cefnogaeth:

PRS Foundation logo

Music Theatre Wales is supported by PRS Foundation’s The Open Fund.

 • Chris Ball
 • Boltini Trust
 • Philip Carne
 • Linda Christmas
 • Robert and Philippa John
 • Peter and Veronica Lofthouse
 • Vincent Meyer
 • Myristica Trust

Os hoffech fwy o wybodaeth ynglŷn â sut gallech gefnogi Music Theatre Wales, byddwch cystal â danfon ebost at ein Prif Weithredwr, Carole Strachan, carole@musictheatre.wales

The Trial

LLINELL AMSER

Repertoire since 1988

 • The Golden Dragon Peter Eötvös (Perfformiad cyntaf yn y DG 2016)
 • The Devil Inside Stuart MacRae a Louise Welsh (comisiwn 2016)
 • The Trial Philip Glass a Christopher Hampton (comisiwn 2014)
 • The Killing Flower (Luci mie traditrici) Salvatore Sciarrino (Perfformiad cyntaf yn y DG 2013)

Ping

 • Ping Vasco Mendonca o fonolog gan Samuel Beckett (Perfformiad cyntaf yn y DG 2013)

Eight Songs for a Mad King

 • Eight Songs for a Mad King Peter Maxwell Davies

In The Locked Room

 • In the Locked Room Huw Watkins a David Harsent (commisiynwyd fel sioe ddwbl 2012)
 • Ghost Patrol Stuart MacRae a Louise Welsh (commisiynwyd fel sioe ddwbl 2012)
 • Greek Mark-Anthony Turnage a Steven Berkoff (2011)

In The Penal Colony

 • In the Penal Colony Philip Glass a Rudolph Wurlitzer (Perfformiad cyntaf yn y DG 2010)
 • Letters of a Love Betrayed Eleanor Alberga a Donald Sturrock (comisiwn 2009)
 • Crime Fiction Huw Watkins a David Harsent (comisiwn 2009)
 • Stori’r Milwr fersiwn Gymraeg newydd o Stori’r Milwr (comisiynwyd 2009)

For You

 • For You Michael Berkeley and Ian McEwan (comisiwn 2008)

Julie

 • Julie Philippe Boesmans a Luc Bondy (Perfformiad cyntaf yn y DG 2007)
 • House of the Gods Lynne Plowman a Martin Riley (comisiwn 2006)

Knot Garden

 • The Knot Garden Michael Tippett (2005)

The Piano Tuner

 • The Piano Tuner Nigel Osborne a Amanda Holden (comisiwn 2004)
 • Ion Param Vir a David Lan (comisiwn 2003)
 • Electrification of the Soviet Union Nigel Osborne a Craig Raine (fersiwn a gomisiynwyd 2002)
 • Gwyneth and the Green Knight Lynne Plowman a Martin Riley (comisiwn 2002)
 • Jane Eyre Michael Berkeley a David Malouf (comisiwn 2000)
 • The Rape of Lucretia Benjamin Britten a Ronald Duncan 1999
 • Punch and Judy Harrison Birtwistle a Stephen Pruslin 1998
 • The Roswell Incident John Hardy a Heledd Wyn (comisiwn 1997)
 • In the House of Crossed Desires John Woolrich a Marina Warner (comisiwn 1996)
 • The Soldier’s Tale Igor Stravinsky (fersiwn perfformio newydd wedi‘i gomisiynu o Sion Eirian 1995)
 • Pierrot Lunaire Arnold Schoenberg
 • Flowers John Hardy a Ed Thomas (comisiwn 1994)
 • The Lighthouse Peter Maxwell Davies 1993
 • The Four Note Opera Tom Johnson 1993
 • Ubu Andrew Toovey a Michael Finnissy (comisiwn 1992)
 • The Man Who Mistook His Wife for a Hat Michael Nyman a Christopher Rawlence (1991)
 • The Fall of the House of Usher Philip Glass a Arthur Yorinks (Perfformiad Ewropeaidd cyntaf 1989)
 • The Martyrdom of St Magnus Peter Maxwell Davies (1988)

CYLCHLYTHYR Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr