CYFLWYNIAD

Wedi ei hysgrifennu gan Alice Birch a’i chyfansoddi gan Tom Coult, roedd y perfformiad premiere o Violet i fod i’w gynnal yng Ngŵyl Aldeburgh ym mis Mehefin 2020, ac yna’n teithio i wahanol leoliadau yng Nghymru a Lloegr cyn y perfformiad premier yn yr Almaen, yn Theater Magdeburg.

Oherwydd natur ddigynsail y pandemig COVID-19, a’r effaith mae hyn wedi ei gael ar sector y celfyddydau a’r theatr, roedd yn anorfod y byddai’n rhaid newid y cynlluniau hyn. Gallwn yn awr gadarnhau na fydd Violet yn cael ei pherfformiad premiere yn 2020, ond ein bwriad yn sicr yw ei llwyfannu yn 2021.

Yn y cyfamser, nid ydym wedi rhoi’r gorau i weithio ar y cynhyrchiad.

Mae’r cyfarwyddwr, y cynllunydd a’r cynllunydd goleuo ar gyfer Violet yn parhau i gwrdd trwy ddulliau technolegol i gydlynu datblygiad y cynlluniau ar gyfer y cynhyrchiad. Cawn ein hysbrydoli gan y lefel anhygoel o greadigrwydd mae’r tîm yn ei ddangos yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd mawr, ac mae’n ein gwneud yn gwbl benderfynol o gyflwyno Violet cyn gynted fyth ag y bydd hynny’n bosibl.

Rydym yn hynod ddiolchgar i’n cymuned ffyddlon o gynulleidfaoedd, theatrau cyflwyno a noddwyr. Chi yw’r rheswm pam rydym yn creu’r gwaith hwn, ac edrychwn ymlaen at ei rannu â chi.

Hyd nes y bydd unrhyw ddiweddariadau pellach, rydym yn anfon ein dymuniadau gorau atoch gan obeithio y byddwch i gyd yn cadw’n ddiogel yn y cyfnod anodd hwn.

Mae Violet yn gyd-gomisiwn a chyd-gynhyrchiad gan Music Theatre Wales, Britten Pears Arts a Theater Magdeburg, wedi ei greu mewn cysylltiad â’r London Sinfonietta.

Cyd-gomisiynwyd a chyd-gynhyrchwyd gan by Music Theatre Wales, Britten Pears Arts ac Theater Magdeburg

Perfformiadau yn y DU ar y cyd â’r London SinfoniettaCYLCHLYTHYR Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr