English
 
 

Rydym yn chwilio am Reolwr Cyffredinol a Phrosiectau

Mae MTW yn recriwtio Rheolwr Cyffredinol a Phrosiectau i reoli gweithrediadau gweinyddol ac ariannol y sefydliad, a rheoli prosiectau creadigol.

Swydd ran-amser yw hon, gyda deiliad y swydd yn gweithio am 28 awr yr wythnos.

Cyflog: £36,000 pro-rata
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10am Dydd Gwener 12 Awst 2022

Am ragor o wybodaeth, a chyfarwyddiadau sut i ymgeisio, lawrlwythwch y Swydd-ddisgrifiad a chwblhau a dychwelyd y Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal isod.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd, mae croeso i chi gysylltu â Michael McCarthy (Cyfarwyddwr MTW) michael@musictheatre.wales a/neu Caroline Tress (deiliad presennol y swydd) caroline@musictheatre.wales / 02920 353741

Lawrlwythwch y swydd-ddisgrifiad
Lawrlwythwch y ffurflen cyfleoedd cyfartal