English
 

Introduction

Mae popeth yn rhedeg fel wats, hyd nes bod amser yn dechrau diflannu . . . Premiere byd o opera newydd gan Tom Coult (mae ei gomisiynau’n cynnwys Noson Gyntaf y Proms; cyfansoddwr preswyl gyda Cherddorfa Philharmonic y BBC) a’r libretto gan y dramodydd arobryn Alice Birch (mae ei haddasiadau ar gyfer y teledu’n cynnwys Normal People; ffilm Mothering Sunday, Lady Macbeth; llwyfan Anatomy of a Suicide).

Yn gwisgo gŵn nos fudr, mewn cegin wledig, mae Violet yn gwenu o’r diwedd. Ers blynyddoedd lawer, mae ei threfn ddyddiol flinedig yn cael ei rheoli gan daro cyson Cloc y Tŵr – ond un noson mae hi’n teimlo bod amser yn cyflymu. Wrth i’r oriau ddiflannu, mae’r hyn a fu’n sicr ers cyhyd yn anweddu, a chymdeithas wâr yn mynd ar gyfeiliorn. Gyda thrigolion y dref mewn argyfwng, a fydd Violet yn gallu dianc o’r diwedd?

Mae hon yn opera ar gyfer, ac am, ein dyddiau ni.

Hyd y perfformiad: 85 munud

Cyd-gynhyrchiad ar gyfer Gŵyl Aldeburgh gan Britten Pears Arts a Music Theatre Wales. Llwyfennir y cynhyrchiad ar y cyd â’r London Sinfonietta.

Comisiynwyd gan Britten Pears Arts and Music Theatre Wales mewn cydweithrediad â Theatre Ulm.

Rehearsal

Violet rehearsal images
Violet rehearsal images
Violet rehearsal images
Violet rehearsal images
Violet rehearsal images
Violet rehearsal images

DYDDIADAU AR DAITH

Caiff y perfformiad yn Llundain ei gyd-gynhyrchu a’i gyflwyno gan The Royal Opera ar y cyd â’r Hackney Empire