English
 

CYFLWYNIAD

Yn gwisgo gŵn nos fudr, mewn cegin wledig, mae Violet yn gwenu o’r diwedd. Ers blynyddoedd lawer, mae ei threfn ddyddiol flinedig yn cael ei rheoli gan daro cyson Cloc y Tŵr – ond un noson mae hi’n teimlo amser yn cyflymu. Yn sydyn, mae awr yn mynd ar goll – bob dydd. Wrth i’r oriau ddiflannu, mae’r hyn a fu’n sicr ers cyhyd yn anweddu, a chymdeithas drefnus yn mynd ar gyfeiliorn. Gyda thrigolion y dref mewn argyfwng, a fydd Violet yn gallu dianc o’r diwedd?

Gan gyfuno talentau arobryn yr awdur Alice Birch (mae ei haddasiadau ar gyfer y teledu’n cynnwys Normal People; ffilm Lady Macbeth; llwyfan Anatomy of a Suicide) a’r cyfansoddwr talentog Tom Coult (comisiynwyd gan Noson Gyntaf y Proms; ar hyn o bryd mae’n gyfansoddwr preswyl gyda Cherddorfa Ffilharmonig y BBC), mae hon yn opera ar gyfer, ac am, ein dyddiau ni.

Cerddoriaeth - Tom Coult
Libreto - Alice Birch
Arweinydd - Andrew Gourlay
Cyfarwyddwr - Jude Christian
Cynllunwyr - Rosie Elnile
Dylunydd Gwisgoedd - Cécile Trémolières
Cerddorfa - London Sinfonietta

Cenir yn Saesneg.

Dydyn ni erioed wedi defnyddio uwchdeitlau Cymraeg – byddai’n gymhleth, costus (ail berson ac ail system) a hynod anniben (rydyn ni’n defnyddio sgriniau ochr/monitorau teledu; fydden ni ddim yn dymuno cael dau fonitor, a phe byddem yn ceisio rhoi’r ddwy iaith ar y sgrin byddai’r testun yn rhy fân i’w ddarllen ac yn mynd heibio’n rhy sydyn). Dydw i ddim yn credu ei fod yn realistig i ni.

Yn dilyn canslo’r cynhyrchiad gwreiddiol a’r daith yn 2020, rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Violet nawr yn cael ei pherfformiad cyntaf yng Ngŵyl Aldeburgh ar 3 Mehefin 2022, gydag ail berfformiad ar 5 Mehefin, cyn teithio i Hackney (23 Mehefin), Gŵyl Ryngwladol Buxton (dyddiad i’w gadarnhau) a lleoliadau yng Nghymru (dyddiadau i’w cadarnhau).

Rydyn ni nawr ar werth yn Hackney! I brynu tocyn, ewch i: https://hackneyempire.co.uk/whats-on/violet/

Mae Violet yn gyd-gomisiwn a chyd-gynhyrchiad gan Music Theatre Wales a Britten Pears Arts, wedi’i chyflwyno ar y cyd â’r London Sinfonietta

Caiff y perfformiad yn Llundain ei gyd-gynhyrchu a’i gyflwyno gan The Royal Opera ar y cyd â’r Hackney Empire