English
 

Tair Opera Celfyddyd y Stryd ar gyfer diwedd y byd

Crëwyd gan
DUMBWORLD mewn cyd-gynhyrchiad gydag OPERA CENEDLAETHOL IWERDDON
Geiriau a chyfarwyddo gan John McIlduff | Cerddoriaeth gan Brian Irvine
Cyflwynir mewn cysylltiad â BBC Canwr y Byd Caerdydd 2023

OPERÂU CELF STRYD

Opera fel actifiaeth, wedi’i daflunio ar waliau ar ffurf celf stryd.

Efallai y byddant yn gwneud i chi chwerthin, ond hefyd i fynnu newid.

Mae Music Theatre Wales yn cyflwyno rhaglen newydd o Operâu Celf Stryd.

Mae’r rhaglen yn dechrau gyda thrioleg o ddarnau byr, a grëwyd yn ddiweddar, sy’n adlewyrchu ar y drychineb amgylcheddol rydym yn ei hwynebu, a’r diffyg gweithredu o ddifrif ar broblem yr hinsawdd.

Won’t Bring Back The Snow

Mae dwy arth wen – tad a merch – yn chwilota drwy’r biniau am rywbeth i’w fwyta. Mae’r ferch yn cael syniad: “This little white ass, gonna pay for our dinner!”

Trickle Down Economics

Ai “Bla Bla Bla” yw’r cyfan? Gyda phentwr o bapurau’n cynrychioli dêl arloesol arall eto fyth, mae’r gwleidyddion yn dathlu eu “llwyddiannau” ac yn eu rhyddhau eu hunain yn erbyn wal, gan foddi yn eu hunan-fodlonrwydd.

Revival

Tir diffaith. Plant mewn mygydau nwy. Dadfeilio. Ond mae plant yn credu bod dyfodol yn bosibl, ac yn plannu hadau fydd yn tyfu’n blanhigion rhyfeddol, lliwgar.

“As long as we don’t treat the climate crisis like a crisis, we can have as many conferences as we want, but it will just be negotiations, empty words, loopholes and greenwash.”

Greta Thunberg

Violet rehearsal images Llun: Neil Harrison
Violet rehearsal images Llun: Neil Harrison
Violet rehearsal images Llun: Neil Harrison
Violet rehearsal images Llun: Neil Harrison

Bydd yr holl gyflwyniadau’n digwydd yn yr awyr agored, gyda’r gynulleidfa’n gwrando ar yr operâu drwy glustffonau di-wifr – a ddarperir gennym ni.

Cyflwynir mewn cydweithrediad â BBC Canwr y Byd Caerdydd 2023.

Cyd-gynhyrchiad gyda Dumbworld ac Opera Genedlaethol Iwerddon

Bydd MTW hefyd yn cynnal hyfforddiant a ddarperir gan Dumbworld, crewyr Trioleg ‘The Scorched Earth’ – John McIlduff a Brian Irvine – ar gyfer artistiaid, crewyr cerddoriaeth, gwneuthurwyr ffilmiau ac animeiddwyr yn Nghymru. Rydym yn awyddus i ysbrydoli’r gwaith o greu Operâu Celfyddyd y Stryd yn y dyfodol, gan gyflwyno straeon, syniadau ac ymgyrchoedd o’ch dewis chi ar gyfer lleoliadau ledled Cymru – fel digwyddiadau cymunedol neu arddangosfa gyhoeddus ehangach – ar wal, drws, sied neu ochr bryn o’ch dewis chi! Gwyliwch y gofod hwn am ragor o gyhoeddiadau.