Cynhyrchiadau Diweddar

live Production

The Scorched Earth Trilogy

UK premiere 2023

Created by DUMBWORLD in co-production with IRISH NATIONAL OPERA Words & direction by John McIlduff | Music by Brian Irvine Presented in association with Cardiff Singer of the World 2023

Three Street Art Operas for the end of the world

Darllenwch Fwy

live Production

The Jollof House Party Opera - live

by Tumi Williams and Sita Thomas

Pop-yp bwyd fegan o Nigeria wedi’i weini gydag opera 15 munud o hyd dan ddylanwad hip-hop.

Darllenwch Fwy

live Production

Violet

Perfformiad Cyntaf Yn y DG 2020

Cyd-gynhyrchiad ar gyfer Gŵyl Aldeburgh gan Music Theatre Wales a Britten Pears Arts. Llwyfennir y cynhyrchiad ar y cyd â’r London Sinfonietta. Gan Tom Coult a Alice Birch

Mae Violet wedi bod yn isel ei hysbryd cyhyd ag y gall hi gofio. Mae’n byw yn y tŷ mwyaf yn y pentref gyda’i gŵr, Felix, a’u morwyn, Laura. Yng nghanol y pentref mae tŵr y cloc.

Darllenwch Fwy

live Production

Denis & Katya

Perfformiad Cyntaf Yn y DG 2020

Cerddoriaeth gan Philip Venables & Opéra Orchestre National Montpellier Gan London Sinfonietta Cerddoriaeth gan Philip Venables Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd gan Ted Huffman

Dau berson ifanc 15 oed mewn cariad a oedd yn byw bob eiliad, gan gynnwys eu olaf, ar-lein.

Darllenwch Fwy

live Production

The Intelligence Park

Perfformiad Cyntaf Yn y DG 2019

Music Theatre Wales a’r The Royal Opera Gyda’r London Sinfonietta Gan Gerald Barry Libretto gan Vincent Deane

Cyd-gynhyrchiad newydd o opera gyntaf Gerald Barry – mentrus a swreal, ac yn cymylu ffiniau dychymyg a realiti, wrth iddo archwilio syniadau o rywioldeb, creadigedd a rhwymedigaeth.

Darllenwch Fwy

live Production

Passion

Perfformiad Cyntaf Yn y DG 2018

Gyda London Sinfonietta ac EXAUDI

Pleser o’r mwyaf i ni yw cyflwyno PASSION – cyd-gynhyrchiad newydd gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru o opera-ddawns gan Pascal Dusapin, a welwyd ac a ganmolwyd eisoes ledled Ewrop, ond na chafodd ei gweld cyn hyn yn y Deyrnas Gyfunol.

Darllenwch Fwy

digital Production

Y TŴR

Perfformiad Cyntaf Yn y DG 2017

Music Theatre Wales a Theatr Genedlethol Cymru Gan Guto Puw a Gwyneth Glyn Yn seiliedig ar y ddrama gan Gwenlyn Parry

“We’ll go up, you and me, together, hand in hand, no fear, no regrets.”

Darllenwch Fwy

live Production

The Golden Dragon

Perfformiad Cyntaf Yn y DG 2016

Gan Peter Eötvös

Llwyddodd y brotest bwerus a didwyll yn erbyn The Golden Dragon i agor ein llygaid i bersbectif nad oeddem wedi ei ystyried cyn hynny.

Darllenwch Fwy

live Production

The Devil Inside

Perfformiad Cyntaf Yn y DG 2016

Gan Stuart MacRae

Chwedl Ffawstiaidd cras a disglair, wedi’i osod yn gadarn yn yr unfed ganrif ar ugain yw The Devil Inside. Fe’i ysbrydolwyd gan y stori fer, The Bottle Imp, gan Robert Louis Stevenson yn 1891. Cafodd ei enwebu am Wobr Theatr y DG ym mis Hydref 2016

Darllenwch Fwy

live Production

The Trial

Perfformiad Cyntaf Yn y DG 2014

Opera gan Philip Glass Addasiad gan Christopher Hampton Yn seiliedig ar y nofel gan Franz Kafka

Man cyfarfod dau feddwl rhyfeddol – Philip Glass a Franz Kafka. Dyma asiad perffaith rhwng y ddau sy’n feistri ar eu crefft ac sydd berchen ar eu harddull arbennig ac adnabyddus eu hunain.

Darllenwch Fwy

live Production

The Killing Flower

Perfformiad Cyntaf Yn y DG 2013

Music: Salvatore Sciarrino Libretto: Salvatore Sciarrino after C.A. Cigognini and C. Le Jeune Libretto translated into English by Paola Loreto and set to the music by Kit Hesketh-Harvey.

Mae’r opera siambr ddwy-act hon yn seiliedig ar y stori wir am gyfansoddwr o gyfnod y Dadeni, Carlo Gesualdo, yn lladd ei wraig a’i chariad mewn modd ciaidd.

Darllenwch Fwy

live Production

Ping

Perfformiad Cyntaf Yn y DG 2013

Music: Vasco Mendonça Libretto: Samuel Beckett Video: Sandro Aguilar

Ping yw opera gyntaf Vasco Mendonça, y cyfansoddwr o Bortiwgal; mae’n seiliedig ar y testun gan Samuel Beckett.

Darllenwch Fwy

live Production

Eight Songs For A Mad King

First Performance 2013

Music: Peter Maxwell Davies Words: Randolph Slow and George III

Monodrama gan Syr Peter Maxwell Davies gyda libretto gan Randolph Stow, yn seiliedig ar eiriau’r Brenin Siôr III.

Darllenwch Fwy

live Production

In the Locked Room

Perfformiad Cyntaf Yn y DG 2012

Music: Huw Watkins Libretto: David Harsent based on a short story by Thomas Hardy

Mae drws caeedig yn tanio obsesiwn mor gryf nes bod y ffiniau rhwng realaeth a ffantasi yn dechrau pylu. Gan gymryd stori fer Thomas Hardy fel pwynt cychwynnol, mae’r dehongliad cyfoes hwn o’r nofelig yn archwilio’r pŵer sydd gan y meddwl dros weithredoedd unrhyw berson.

Darllenwch Fwy

live Production

Ghost Patrol

Perfformiad Cyntaf Yn y DG 2012

A co-commission and co-production between Music Theatre Wales and Scottish Opera Music: Stuart MacRae Libretto: Louise Welsh

Mae’r Ghost Patrol yn adrodd am yr hyn ddigwyddodd pan sylweddolodd y landlord Alasdair – oedd yn yfed yn drwm – fod y lleidr digartref roedd wedi ei ddal yn ei dafarn yn rhywun sy’n gyfarwydd iddo, sef Sam a oedd yn yr un platŵn ag ef yn y fyddin. Cafodd y gwaith ei ail-gomisiynu gan Scottish Opera a Music Theatre Wales ar gyfer dathliadau pen blwydd Scottish Opera yn 50.

Darllenwch Fwy

live Production

Greek

First performance 2011

Music: Mark-Anthony Turnage Libretto: Steven Berkoff based on his original stage play of the same title Adapted by: Mark-Anthony Turnage & Jonathan Moore

Opera mewn dwy act a gyfansoddwyd gan Mark-Anthony Turnage i libretto a addaswyd gan Turnage a Jonathan Moore o Greek, drama bennill a gyfansoddwyd yn 1980 gan Steven Berkoff. Ailadroddiad yw ddrama a’r opera o’r drasiedi Roegaidd Oedipus Rex gan Sophocles, gyda’r lleoliad wedi’i newid i Ddwyrain Llundain [East End of London] yn yr 1980au.

Darllenwch Fwy

live Production

In The Penal Colony

Perfformiad Cyntaf Yn y DG 2010

Music: Philip Glass Libretto: Rudolph Wurlitzer based on original story by Franz Kafka

Opera siambr mewn un act a 16 golygfa a gyfansoddwyd gan Philip Glass i libretto Saesneg gan Rudy Wurlitzer. Seiliwyd yr opera ar stori fer Almaeneg gan Franz Kafka, sef In the Penal Colony.

Darllenwch Fwy

LLINELL AMSER

Repertoire since 1988

 • Denis & Katya Philip Venables and Ted Huffman (Perfformiad cyntaf yn y DG 2020)
 • AMAZON Alex Ho ac Elayce Ismail (Gwaith digidol ar gyfer Homemakers – HOME 2020)
 • The Intelligence Park Gerald Barry and Vincent Deane (2019)
 • Passion Pascal Dusapin (Perfformiad cyntaf yn y DG 2018)

Y Tŵr
Ffotograffiaeth: Clive Barda


 • Y Tŵr Guto Puw and Gwyneth Glyn (Comisiwn 2017)
 • The Golden Dragon Peter Eötvös (Perfformiad cyntaf yn y DG 2016)
 • The Devil Inside Stuart MacRae a Louise Welsh (Comisiwn 2016)
 • The Trial Philip Glass a Christopher Hampton (Comisiwn 2014)
 • The Killing Flower (Luci mie traditrici) Salvatore Sciarrino (Perfformiad cyntaf yn y DG 2013)

Ping
Ffotograffiaeth: Clive Barda


 • Ping (Perfformiad cyntaf yn y DG 2013)

Eight Songs for a Mad King
Ffotograffiaeth: Clive Barda


 • Eight Songs for a Mad King Peter Maxwell Davies

In The Locked Room
Ffotograffiaeth: Clive Barda


 • In the Locked Room Huw Watkins a David Harsent (commisiynwyd fel sioe ddwbl 2012)
 • Ghost Patrol Stuart MacRae a Louise Welsh (commisiynwyd fel sioe ddwbl 2012)
 • Greek Mark-Anthony Turnage a Steven Berkoff (2011)

In The Penal Colony
Ffotograffiaeth: Clive Barda


 • In the Penal Colony Philip Glass a Rudolph Wurlitzer (Perfformiad cyntaf yn y DG 2010)
 • Letters of a Love Betrayed Eleanor Alberga a Donald Sturrock (Comisiwn 2009)
 • Crime Fiction Huw Watkins a David Harsent (Comisiwn 2009)

Stori’r Milwr
Ffotograffiaeth: Clive Barda


 • Stori’r Milwr fersiwn Gymraeg newydd o Stori’r Milwr (comisiynwyd 2009)

For You
Ffotograffiaeth: Clive Barda


 • For You Michael Berkeley and Ian McEwan (Comisiwn 2008)

Julie
Ffotograffiaeth: Clive Barda


 • Julie Philippe Boesmans a Luc Bondy (Perfformiad cyntaf yn y DG 2007)
 • House of the Gods Lynne Plowman a Martin Riley (Comisiwn 2006)

The Knot Garden
Ffotograffiaeth: Clive Barda


 • The Knot Garden Michael Tippett (2005)

The Piano Tuner
Ffotograffiaeth: Clive Barda


 • The Piano Tuner Nigel Osborne a Amanda Holden (Comisiwn 2004)
 • Ion Param Vir a David Lan (Comisiwn 2003)
 • Electrification of the Soviet Union Nigel Osborne a Craig Raine (fersiwn a gomisiynwyd 2002)
 • Gwyneth and the Green Knight Lynne Plowman a Martin Riley (Comisiwn 2002)
 • Jane Eyre Michael Berkeley a David Malouf (Comisiwn 2000)
 • The Rape of Lucretia Benjamin Britten a Ronald Duncan 1999
 • Punch and Judy Harrison Birtwistle a Stephen Pruslin 1998
 • The Roswell Incident John Hardy a Heledd Wyn (Comisiwn 1997)
 • In the House of Crossed Desires John Woolrich a Marina Warner (Comisiwn 1996)
 • The Soldier’s Tale Igor Stravinsky (fersiwn perfformio newydd wedi‘i gomisiynu o Sion Eirian 1995)
 • Pierrot Lunaire Arnold Schoenberg
 • Flowers John Hardy a Ed Thomas (Comisiwn 1994)
 • The Lighthouse Peter Maxwell Davies 1993
 • The Four Note Opera Tom Johnson 1993
 • Ubu Andrew Toovey a Michael Finnissy (Comisiwn 1992)
 • The Man Who Mistook His Wife for a Hat Michael Nyman a Christopher Rawlence (1991)
 • The Fall of the House of Usher Philip Glass a Arthur Yorinks (Perfformiad Ewropeaidd cyntaf 1989)
 • The Martyrdom of St Magnus Peter Maxwell Davies (1988)