The things that go unnoticed

Rydym yn falch o gyflwyno’r Opera Ddigidol gyntaf –  Y Pethau nad y’n ni’n Sylwi Arnynt – a grëwyd gan Gwmni Ieuenctid Music Theatre Wales yn 2022.

Y Stori

Mae’r stori hon yn edrych ar bwysigrwydd bod yn ymwybodol o’r byd o’n cwmpas – i sylwi a chael rhai’n sylwi arnom, fel bod modd i bawb ohonom fyw mewn cymunedau mwy caredig, tecach a mwy cysylltiedig. 

TÎM CREADIGOL

Aled Hedd Davies, Angus Watson, B. Grey, Georgie Brooks, Hannah Morley, Rain Preece, Rose Winter, Seren Thorne, Taeha O’Toole-Bateman, yn gweithio mewn cydweithrediad â Hwyluswyr Creadigol MTW – Jain Boon, Jefferson Lobo, Lleucu Meinir, a Robert Fokkens.

Peiriannydd Cymysgu a Sain – Jefferson Lobo.