English
 

GWYLIO

Bydd y ffilm o’r cynhyrchiad opera Y Tŵr , gwaith sy’n torri tir newydd, ar gael i’w gwylio’n rhad ac am ddim fel rhan o raglen Theatr Gen Eto Theatr Genedlaethol Cymru o 7 o’r gloch nos Fercher 14 Ebrill 2021 ar sianel YouTube Theatr Genedlaethol Cymru ac ar AM.

Bydd yno am gyfnod o 6 mis, ac ar gael yn barhaol ar wefan y cwmni fel adnodd addysgol ar gyfer ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Lansiwyd Theatr Gen Eto gan Theatr Genedlaethol Cymru fel rhaglen newydd o waith mewn ymateb i bandemig y Coronafirws. Mae’n rhoi cyfle i gynulleidfaoedd fwynhau cynyrchiadau o’r gorffennol ar sgrin tra bod pob theatr ledled Cymru a thu hwnt ar gau.

Darllenwch y cyhoeddiad llawn yma.

CYFLWYNIAD

Music Theatre Wales a Theatr Genedlethol Cymru

Gan Guto Puw a Gwyneth Glyn
Yn seiliedig ar y ddrama gan Gwenlyn Parry

Drama yw’r Tŵr a lwyfanir mewn cydweithrediad creadigol newydd gyda Theatr Genedlaethol Cymru. Mae’n dilyn rhychwant byr ac ymdrech bywyd, o ieuenctid i henaint, o gariad i anobaith, o serch i ddadrithiad.

Yn seiliedig ar waith un o ddramodwyr pwsicaf Cymru, mae’r awdures Gwyneth Glyn a’r cyfansoddwr Guto Puw yn dod â bywyd newydd i ddrama cythryblus a herfeiddiol Gwenlyn Parry, gan greu opera siambr newydd dwys a threiddgar.

Personol a chyffredinol. Penodol a digyfnewid.

Caiff y cynhyrchiad ei ganu yn y Gymraeg gydag uwchdeitlau Saesneg

Y STORY

Y Tŵr explores the extremes of human emotion experienced by two lovers over the course of a lifetime. It is abundant in the depth and intensity of feeling that opera demands. Y Tŵr is at once an intimate story of betrayal and disillusionment, and at the same time a metaphor for any male-female relationship with all its complexities and paradox. Its dual nature, personal and universal, particular and timeless, lends itself naturally to opera. The tension that drives the original play is that between fantasy and reality; between what is and what might have been. I believe the medium of opera could explore and expose this tension to its full capacity.

Gwyneth Glyn, Librettist

Y CYNHYRCHIAD

The basic premise of the work is to follow two people as they move through life together, exploring their relationship as they move from youthful urgings to coming to terms with the end of life. Working with designer Samal Blak, we have decided to embrace the physical aspect of aging as the overarching approach to the production. We will provide the performers with dressing tables and watch them go through the process of becoming older as the opera advances, thus bringing the audience into the inner world of the characters as they age by encouraging them to accept the theatrical device that demonstrates it. Our other starting point has been to look at contemporary versions of vanitas paintings – still lifes especially popular in 17th century Dutch painting which explored the idea of portraying a mortal life in a single image.”

Michael McCarthy, Director

ADOLYGIADAU

DYDDIADAU’R DAITH (2017)

PRE AND POST SHOW TALKS

Sherman Theatre, Cardiff

Cyn sioe: Sherman Theatre, 19/05/17, 18:30
Cadeirydd: Dr Rhiannon Williams
Panel: Arwel Gruffydd, Guto Puw, Ffion Haf Reynolds, Gwyneth Glyn

Sherman Theatre, Cardiff

Cyn sioe: Sherman Theatre 20/05/17, 18:30
Cadeirydd: Geraint Lewis
Panel: Guto Puw, Ffion Haf Reynolds

Aberystwyth Arts Centre

Ar ôl sioe: Aberystwyth Arts Centre 23/05/17
Cadeirydd: Dr Elin Haf Gruffydd Jones
Panel: Arwel Gruffydd, Ffion Haf Reynolds, Roger Owen

Pontio, Bangor

Cyn sioe: Pontio 25/06/17
Cadeirydd: Elen ap Robert
Panel: Gwyneth Glyn, Guto Puw, John Ogwen, Maureen Rhys

Theatr Clwyd

Cyn sioe: Theatr Clwyd 05/06/17
Cadeirydd: Eifion Lloyd Jones
Panel: Gwyneth Glyn, Ffion Haf Reynolds