English
 

CYFEIRIADAU I’R DYFODOL

Rhaglen ar gyfer pobl ifanc, ac iddi elfen wahanol, yw CYFEIRIADAU I’R DYFODOL; ynddi bydd pobl ifanc yn gweithio ar y cyd â Chrewyr-Cerddoriaeth proffesiynol, gan ddysgu gan ac ysbrydoli ei gilydd i archwilio beth mae opera a theatr gerddoriaeth yn ei olygu iddynt hwy ac i’w cymunedau.

Yn ddiweddar, mae Music Theatre Wales wedi penodi Jefferson Lobo a Robert Fokkens fel crëwyr-cerddoriaeth ar y prosiect, a byddant yn ymuno â Jain Boon fel arweinydd gweithdai a Lleucu Meinir fel gwneuthurwr ffilmiau. Bydd Jefferson a Robert yn cydweithio gyda’r cyfranogwyr ifanc, a chyda’i gilydd, i greu gwaith newydd a gwreiddiol sy’n cynnwys cyfuniad pwerus o leisiau artistig na fyddent fel arall wedi cael cyfle i gwrdd. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at ddarganfod sut y bydd y gwaith cydweithredol hwn yn ein harwain i gyfeiriadau newydd ac annisgwyl, wrth i ni ddechrau ailddychmygu beth yw opera ac ar gyfer pwy y mae.

Ydych chi’n ddarpar actor, cerddor, gwneuthurwr ffilmiau, cyfarwyddwr theatr neu gyfansoddwr, rhwng 16 a 19 mlwydd oed, ac yn byw yng Nghymru? Oes gennych chi ddiddordeb mewn cydweithio gyda phobl ifanc greadigol eraill i greu opera ddigidol newydd?

Anfonwch gais i ymuno â ni ar gyfnod preswyl yn Aberystwyth a Chaerdydd. Cefnogir eich gwaith gan artistiaid proffesiynol yn cynnwys dau Grëwr Cerddoriaeth, Cyfarwyddwr a Gwnethurwr Ffilmiau.

E-bost: caroline@musictheatre.wales

Download the Future Directions Information Pack

O ble y daeth CYFEIRIADAU I’R DYFODOL:

Yn 2018, cychwynnodd MTW ar daith i herio ein canfyddiadau ni ein hunain o’n cynulleidfaoedd ac o’r gweithiau maent yn awyddus i ymgysylltu â hwy. Rydym yn awyddus i ddysgu ac i dyfu, gan anelu at greu gwaith sy’n siarad gyda rhagor o bobl yng Nghymru.

Ein darn cyntaf o waith yn y broses ddysgu hon oedd ein Hymgynghoriad Creadigol ar gyfer Pobl Ifanc, fu’n cydweithio ac ymgynghori â phobl ifanc o ogledd-ddwyrain Cymru, ac o ddau leoliad yn ne Cymru.

Aeth y grwpiau ati i greu gwaith mewn ymateb uniongyrchol i’n hopera arloesol Denis & Katya, ac i’r tebygrwydd annisgwyl i’w bywydau hwy eu hunain a orfodwyd arnynt gan y pandemig.

Gwrandewch ar waith y bobl ifanc ar Soundcloud.

O ganlyniad uniongyrchol i’r gwaith hwn, mae MTW wedi lansio Cyfeiriadau i’r Dyfodol, gan fuddsoddi mewn talent ifanc Cymreig o Gymru a fydd – ynghyd â Chrewyr-Cerddoriaeth proffesiynol – yn herio’n holl ragdybiaethau am Theatr Gerddoriaeth.

Nid yw CYFEIRIADAU I’R DYFODOL yn rhaglen ychwanegol a gyplysir â gwaith y cwmni – mae’n waith sy’n perthyn i Music Theatre Wales.

Cefnogir Cyfeiriadau i’r Dyfodol yn hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac Ymddiriedolaeth Foyle.