English
 

18/10/21;

Mae Music Theatre Wales yn rhyddhau ail ddarn y rhaglen NEW DIRECTIONS fel rhan o Fis Hanes Pobl Dduon, Cymru

17/09/21;

MTW yn cyflwyno Cyfeiriadau Newydd/New Directions: 3 gwaith mentrus newydd

Beth Sydd Ymlaen

O 24 Medi, byddwn yn rhyddhau tri gwaith byr digidol newydd. Dyma'r gwaith cyntaf i'w gynhyrchu dan y cynllun Cyfeiriadau Newydd/New Directionss

Ym misoedd Mehefin a Gorffennaf 2022 byddwn yn teithio ein cynhyrchiad byw nesaf – Violet gan Tom Coult ac Alice Birch

Gwaith Digidol

Gwaith Bwy

Bydd ein cynhyrchiad byw nesaf i'w weld ym Mehefin/Gorffennaf 2022 – gweler Violet